Kanker: een grote zorg in Europa

Volksgezondheid - 07-04-2008 - 16:15 

Darmkanker is één van de meest voorkomende kankersoorten in Europa.Kanker blijft één van de grootste doodsoorzaken in Europa. Elk jaar ontwikkelen meer dan twee miljoen inwoners van de EU een vorm van kanker en een miljoen komt aan de gevolgen hiervan te overlijden - voornamelijk aan long- , darm- en borstkanker. Wij bekijken kankerpreventie op de Wereldgezondheidsdag en vooruitlopend op de plenaire vergadering van woensdag, waar de Commissaris voor Gezondheid ondervraagd zal worden over kankerbestrijding in de EU.


Op de agenda van de plenaire vergadering deze week staat een mondelinge vraag over kanker en er zal ook over een resolutie over kankerbestrijding worden gestemd. Aan het begin van de vergadering zal het Parlement over de benoeming van de kandidaat-commissaris voor Gezondheid, Androula Vassiliou, stemmen. Het beantwoorden van de mondelinge vraag zal waarschijnlijk één van haar eerste taken zijn.

 
Kanker in Europa: feiten en cijfers 
Een op de drie Europeanen zal in zijn of haar leven aan kanker lijden en één op de vier Europeanen zal aan kanker sterven. Longkanker komt het meeste voor in de EU, gevolgd door damkanker. Samen zorgen long- en darmkanker voor tweevijfde deel van de kankergevallen in Europa. In de voorbij twintig jaar is het voorkomen van borstkanker dramatisch gestegen in heel Europa.
 
Minstens acht procent van de jaarlijkse sterfgevallen aan kanker zijn direct veroorzaakt door blootstelling aan chemische producten op het werk en 25 procent van de sterfgevallen ten gevolge van kanker kan aan roken worden toegeschreven.
 
Kankerpreventie 
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is minstens een derde deel van alle kankergevallen te voorkomen. Echter, slechts drie procent van de gezondheidsbegroting van de OESO-landen wordt aan preventie besteed. De geneeskunde kan momenteel de helft van de kankergevallen genezen.
 
Het Parlement zal de Commissie vragen stellen over screening. De sterfgevallen ten gevolge van kanker zijn hoger in de nieuwe lidstaten dan in de lidstaten die voor 2004 al lid waren van de EU. In de ontwerpresolutie staat dat er "alarmerende en onaanvaardbare verschillen in het vijfjarig overlevingspercentage van de meeste vormen van kanker in Europa" zijn en dat deze onder andere worden veroorzaakt door de verschillen in de kwaliteit van de behandelcentra voor kanker, in screeningprogramma’s, in richtsnoeren voor beste praktijken, in radiotherapiefaciliteiten, en in de toegang tot medicijnen tegen kanker.
 
Het Britse parlementslied Liz Lynne (ALDE-fractie), covoorzitter en medeoprichter van de stichting 'MEPs Against Cancer' (Parlementsleden tegen kanker), zegt: "Het is voor mij duidelijk dat elk jaar veel meer sterfgevallen in de EU zouden kunnen worden verhinderd door een consistentere, uitgebreidere en efficiëntere screening van kanker." Om doeltreffendheid te verzekeren, zouden de screeningrogramma's in alle lidstaten met de kwaliteitswaarborgrichtlijnen van de EU moeten overeenstemmen, zegt zij.
 
Borstkanker en blootstelling aan chemische producten
Ongeveer één op de tien vrouwen in Europa zal in een bepaald stadium in haar leven borstkanker ontwikkelen. Het Ierse parlementslid Avril Doyle (EVP-ED) wijst op een mogelijk verband tussen borstkanker en blootstelling aan bepaalde kunstmatige chemische producten: "In de meeste gevallen, is borstkanker te voorkomen. Op een moment waarop borstkanker epidemische proporties bereikt, kan het verband tussen deze ziekte en bepaalde chemische producten niet worden genegeerd… Bepaalde stoffen die de hormoonhuishouding beïnvloeden of kankerverwekkende stoffen zouden door minder schadelijke substituten moeten worden vervangen."
 
Een EU-taskforce kanker? 
De ontwerpresolutie vraag de Commissie om een interinstitutionele EU-taskforce kanker op te zetten bestaande uit leden van de Commissie, de Raad en het Europees Parlement die regelmatig bij elkaar komen om "beste praktijken te verzamelen en uit te wisselen met betrekking tot preventie, screening en behandeling, en een leidende rol te spelen bij het verbeteren van de bestrijding van kanker in Europa". Het doel van deze taskforce moet zijn om het aandeel van de bevolking dat aan screening deelneemt, te laten toenemen tot minstens vijftig procent in elke lidstaat tegen 2018.
 
Volg rechtstreeks de vergadering op woensdagmiddag vanaf 15.00 uur via EP Live op deze website.
REF.: 20080407STO25818

Nadere informatie :

Mondelinge vraag over kankerbestrijding in de uitgebreide Europese Unie
Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over kankerbestrijding in de uitgebreide Europese Unie
Alojz Peterle over Slovenië,
Kosovo en kankerWebsite van parlementsleden tegen kanker (in het Engels)
Website van de Europese Commissie over kanker
het Sloveens voorzitterschap over gezondheid (in het Engels)

Hoorzitting van kandidaat-commissaris Androula Vassiliou

TERUG NAAR DE HOOFDPAGINA