Privacy en Disclaimer

Stichting Diagnose kanker;
Is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Diagnose Kanker houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
Eventueel door u verstrekte gegevens gebruikt de Stichting Diagnose Kanker uitsluitend voor intern gebruik. Wij verstrekken deze gegevens onder géén beding aan derden.

Clickgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren bijgehouden. Zoals het IP-adres en het door u gebruikte operating system, webbrowser en de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Stichting Diagnose Kanker(SDK) haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.  

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeur, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede of geen werking voor bepaald actieve gedeelte van deze website.

 

Websites van derden

Op deze website staan hyperlinks naar andere websites.
Dit Privacy Reglement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website worden bezocht.

 

Vragen?

Voor vragen over dit Privacy reglement en/of de wijze waarop Stichting Diagnose Kanker(SDK) uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact op nemenvia de mail:Mailformulier voor SDK

  

Disclaimer

Het doel van deze website is het geven van informatie, niet het bieden van deskundig medisch advies. De op deze site verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. De Stichting Diagnose Kanker(SDK) is niet verantwoordelijk voor de accuratesse, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van deze informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

 

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie of de Stichting Diagnose kanker. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van artikelen. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methode en dosering van medicijnen.

De Stichting Diagnose Kanker(SDK) wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand en garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

 

Websites van derden
Op deze website staan hyperlinks naar andere websites.
De Stichting Diagnose Kanker(SDK) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waar deze site naar verwijst. Ook is Stichting Diagnose Kanker(SDK) niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

 

Copyrights

Stichting Diagnose Kanker(SDK) neemt uitdrukkelijk afstand van handelingen die inbreuk maken op auteursrechten en/of naburige rechten van rechthebbenden en hun rechtverkrijgenden. Indien u gebruik maakt van onze website bent u verplicht u te houden aan de geldende wetgeving.

Wijzigingen in aangeleverde teksten
De redactie van De Stichting Diagnose Kanker(SDK)  behoudt zich het recht.
voor om teksten die worden aangeleverd (ervaringsverhalen, praktische tips, nieuws) te lezen en eventueel aan te passen voor plaatsing op de site.


Datum versie:
15 juni 2004