Europa heeft een belangrijke taak,
n.l een 'task-force against cancer' te formeren

Alojz Peterle    MEP anImaged MAC Co-Chair

 "Als een Kanker survivor sta ik achter het gevecht tegen kanker in heel Europa"


Als kanker survivor, ben ik een heel erg betrokken in het gevecht tegen kanker en
de hulp aan kankerpatiŽnten. Ik weet ook, dat ik dat niet alleen kan. Ik heb geleerd vanuit mijn eigen ervaring hoe belangrijk het is om als politicus de krachten te bundelen met medische experts, beleidsmakers, gezondheidsorganisatie, patienten organisaties en de media.

Wij moeten samenwerken om deze belangrijke gezondheidsprobleem op te lossen. Het is een probleem dat de WHO dan ook erkent als een opkomend wereld epedemisch probleem.
De vooruitzichten zijn niet alleen slecht voor kankerpatiŽnten en hun families. De ziekte veroorzaakt ook steeds grotere sociale, financiŽle en politieke problemen,. Potentieel ondermijnend het zelfs de Europese economie.

Voor mij is de wetenschap van bijzonder belang, dat kanker Oost en West Europa verdeeld.In het westen is het risico weliswaar hoger door de grote bevolkingsdichtheid, de ouder wordende bevolking. De longkankersterfte cijfers dalen in veel Europese landen. Niet in de laatste plaats door de steeds strengende wordende wetgeving omtrent roken

In Oost europa is het tegenovergestelde te zien. daar gaan de aan rokers gerelateerde  kankerziektes cijfers juist omhoog.  Juist deze, aan roken gerelateerde kankersoorten zoals longkanker, schildklierkanker en andere soorten laten zeer slechte overlevingscijfers zien. Steeds meer kankergevallen betekenen ook meer kankerdoden!
Dit is voor mijn eigen Sloveense regering de aanleiding geweest kanker terug op de EU agenda te plaatsen tijdens haar voorzitterschap in 2008

MEPs Against Cancer, waar ik mede-oprichter van ben, roept op voor een nauwe internationale samenwerking,  om dit kankerprobleem op te lossen en onder controle te brengen. Met name door preventie! aandacht voor het probleem en de behandeling. Wij vragen de commisie om een EU TASK Force op te zetten, bestaande uit parlementsleden welke als politieke leiders tegen kanker, alles zullen doen om kanker in Europa te bestrijden. Dit kan door het verzamelen en de uitwisseling van ervaring ten aanzien van preventie, screening en behandeling. Dit kan door de politieke wil van lidstaten te versterken en er voor te zorgen dat  de ziekte de hoogste prioriteit  krijgt . In het eigen nationale gezondheidszorgsysteem. Met de MEPs hopen wij  de cijfers van nieuwe kankergevallen in Europa te reduceren.

(vrij vertaald)

As a cancer survivor, I have a very strong personal interest in fighting cancer and helping cancer patients. But I know that I cannot do this alone. I have learned from my own experience how important it is for politicians to join forces with medical experts, health officials, the public health and patient community and the media. We need to work together to fight this major public health challenge, a problem so great that it is now recognised by the WHO as a looming world epidemic. The outlook is not only bad for cancer sufferers and their families Ė the disease is also causing ever larger social, financial and political problems, potentially undermining even the European economy.

Of particular concern for me is the East-West Europe cancer divide. In the west, although the pressures of the disease are greater, due to higher risks, large populations and older average ages, death rates are now in many countries falling, in large part due to a decline in lung cancer rates as smoking laws become stricter.

In eastern Europe, almost the reverse is seen: cancer rates are increasing, particularly for tobacco-related cancers, and because many of the tobacco-related malignancies Ė lung , pancreatic and other cancers Ė have such poor survival rates and are difficult to treat effectively, more cancer cases tends to mean more cancer deaths. This potentially widening cancer divide is why my own government, in Slovenia, put the issue of cancer back on the EU agenda during its presidency in the first half of 2008.

MEPs Against Cancer, of which I am co-founder, is calling for the closest possible international co-operation in tackling and controlling cancer, through prevention, treatment, alleviation and cure Ė especially in encouraging awareness of its causes, spreading knowledge of best practices and supporting new research. We are asking the Commission to set up an EU Cancer Task Force composed of Commission, Council and Parliament Members who will act as political leaders for cancer in Europe, collecting and exchanging best practices for prevention, screening and treatment. Through harnessing the political will of member states to make this disease again the highest priority of their health policy we hope to reduce the number of new cancer cases in Europe.