Verklaring van Warschau  

De stichting Diagnose kanker (SDK) ondersteund de verklaring van Warschau,  immers Vijf jaar na de aanvaarding van de Verklaring van Parijs is de situatie van kankerpatiŽnten in Europa nog steeds dramatisch.

Aangezien:
De totale uitgaven aan gezondheidszorg als onderdeel van het BNP van de Oost Europese staten minder is dan die in de Europese Unie.

De prevalentie en overlevingscijfers van ieder type kanker lager zijn dan in de rest van Europa.

Inadequate maatregelen ten aanzien van gezondheidspreventie zoals geschikte screening, vertraging van vroeg diagnostiek en innovatieve behandeling, gebrek aan goede kwaliteit van zorg dragen bij aan de slechte controle van kanker in de Oost-Europese staten.

Publiek bewustzijn van en het begrip voor kankers en hun preventie, robuuste anti-rook campagnes, bevordering van gezonde levensstijl zijn laag of verbrokkeld aanwezig.

In overeenstemming met de WHO voorspellingen wordt bij kanker een toename van epidemische omvang verwacht als gevolg van de vergrijzing van de bevolking over geheel Europa, inclusief de Oost-Europese en toetredende staten.

Aanbevelingen:
Omdat goede gezondheid een basaal menselijk streven is;

Omdat alle Europese regeringen het gezamenlijke doel hebben om hun burgers te beschermen en hun gezondheid en welzijn te bevorderen.

Omdat het recht op bescherming van de gezondheid is ingebed in de Europese verdragen. 

Wij, de ondertekenaars, doen een dringend beroep op beleidsmakers,
politici en belanghebbenden om: 


1 Nationale kankerprogrammaís te ontwikkelen, prioriteiten te formuleren en geld ter beschikking te stellen, om controle van kanker en onderzoek in alle Oost-Europese te verbeteren en patiŽntenorganisaties de garantie te geven dat zij de verwezenlijking van deze plannen kunnen controleren.  

2 Te investeren in preventie van kanker door de bevordering van de bewustwording, informatie en opvoedende campagnes over de risicofactoren van kanker, gebaseerd op de European Code against Cancer.

3.Te investeren in nationale screening programmaís zoals die worden aanbevolen door de Europese Unie; en verwezenlijking van de hoog kwalitatieve EU standaarden om vroeg diagnostiek te ondersteunen. 

4 Hoog kwalitatieve actuele behandeling, revalidatie en zorg beschikbaar te maken voor alle kankerpatiŽnten uit geheel Europa. 

5 Aan te moedigen en te waarborgen dat patiŽnten participeren in alle beslissingen ten aanzien van gezondheidsbeleid en gezondheidszorg betreffende kanker. 

6 Te bevorderen dat controle van kanker wordt gezien als een noodzakelijke prioriteit als het gaat om in aanmerking te komen voor toekenningen uit de EU Structural Funds.
  
7 Discriminatie tegen te gaan vanwege leeftijd, ras, geslacht, woonplaats en economische status ten aanzien van de meest optimale behandeling van kanker. 

8 Nationale Verklaringen van PatiŽntenrechten aan te moedigen en aan te nemen in overeenstemming met de Europese richtlijnen. 

Warschau, 27 November 2005
 
EUROPESE CODE TEGEN KANKER

Bepaalde vormen van kanker kunnen worden voorkomen en de algemene gezondheidstoestand kan worden verbeterd door een gezondere levenswijze aan te nemen

1.Rook niet. Rokers, stop zo spoedig mogelijk met roken en rook niet in de aanwezigheid van anderen. Als u niet rookt, experimenteer dan niet met tabak.

2.Als u alcoholische dranken nuttigt, zij het bier, wijn of sterke drank, matig uw consumptie.

3.Verhoog uw dagelijkse portie groenten en vers fruit. Eet regelmatig graanprodukten met een hoog vezelgehalte.

4.Voorkom overgewicht, neem meer lichaamsbeweging en eet minder vet.

5.Vermijd buitensporige blootstelling aan de zon en voorkom vooral zonnebrand tijdens de kinderjaren.

6.Pas strikt de voorschriften toe die bedoeld zijn om blootstelling aan bekende kankerverwekkende stoffen te voorkomen. Volg alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op bij stoffen die kanker kunnen veroorzaken. Meer vormen van kanker kunnen worden genezen indien zij vroegtijdig worden ontdekt

7 Ga naar de dokter als u een knobbel ontdekt, of een wond die niet geneest (ook in de mond), een moedervlek die van vorm, grootte of kleur verandert, of bij abnormaal bloedverlies.

8.Ga naar de dokter als u aanhoudende problemen hebt, zoals hardnekkige verkoudheid, voortdurende heesheid, een verandering in de stoelgang of het plassen, of een onverklaard gewichtsverlies.

Voor vrouwen
9.Laat regelmatig een baarmoederhalsuitstrijkje maken. Neem deel aan georganiseerde screeningprogramma's voor baarmoederhalskanker.

10.Controleer uw borsten regelmatig. Neem deel aan georganiseerde mammografie screeningprogramma's wanneer u boven de 50 bent.


European Cancer Patient Coalition
SDK is an full member of ECPC

Nothing About Us, Without Us!SDK is an Full member of ECPC

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Abonneren op de SDK nieuwsbrief  (6x per jaar)

   
Uw naam
Uw email adres
Kies voor: opzeggen / afmelden
Kies voor de SDK nieuwsbrief  
   
Spamstop-Spamstop-Spamstop  
Vul hiernaast letterlijk in:   'geenspam'